Le quotidien des enjeux du développement durable au Luxembourg !
mobilité durable, concept multimodal, gouvernement luxembourgeois, stratégie, mesures, MDDI
facebook
twitter/
linkedin
scoopit

Strategie fir eng nohalteg Mobilitéit "Modu 2.0" elo och op Lëtzebuergesch

Mobilité

Publié le
jeudi 30 août 2018 à 04:00

facebook
twitter/
linkedin
scoopit

Ee vun den Haaptmessagë vum Update 2018 vun der Strategie fir eng nohalteg Mobilitéit ass, datt substanziell Verbesserungen op kuerz a mëttelfristeg Dauer méiglech sinn.

Während de Staat de Retard am Beräich vun den Infrastrukturen ophëlt, d’Qualitéit vun der Offer am ëffentlechen Transport verbessert an e kohärent multimodaalt Konzept fir d’Mobilitéit am Hibléck op 2035 ausschafft, kënnen d’Gemengen, d’Employeuren an d’Bierger hirersäits eng ganz Rei Mesuren ëmsetzen, déi am Dokument ausféierlech virgestallt ginn.

Fir all dësen Acteuren de Modu 2.0 zougänglech ze maachen, stellt de Ministère fir nohalteg Entwécklung an Infrastruktur op www.modu2 nieft der franséischer an der däitscher Versioun vun der Broschür elo och eng lëtzebuergesch Versioun zum Download bereet.

Communiqué vum Ministère fir nohalteg Entwécklung an Infrastruktur

Publié le
jeudi 30 août 2018


Mobilité
Communiqué
Distraction free
DISTRACTION FREE MODE
Nos partenaires Mobilité


Nos partenaires Mobilité

Nos partenaires